Lord of the Flies, William Golding

Essay by PanzaneCollege, UndergraduateA-, March 2004

download word file, 11 pages 3.7

Downloaded 56 times

William Golding

The lord of the flies, Faber and Faber, London, 1985-15, 248 blz. ( eerste druk 1954 Groot-Brittannië)

Eerste reactie

Ik heb als tweede boek voor mijn engels literatuurlijst gekozen voor Lord of the Flies omdat het mij een erg fascinerend boek leek. Ik had er enkele keren over gehoord van andere mensen en het verhaal sprak me aan. Bovendien leek het me een goede titel op mijn literatuurlijst.

Ik las redelijk snel door het boek heen en had niet veel problemen met het begrijpen van het engels.

Toen ik het eerste hoofdstuk van het boek gelezen had viel me onmiddellijk de spanning op tussen de personages in het boek; dit zorgde ervoor dat je heel vaak met veel spanning zat te lezen en je afvroeg waar deze verhoudingen toe zouden leiden. Verder was het heel mooi om te zien hoe de personages veranderen en zich als echte wilden gaan gedragen en beschaafdheid ze ontloopt.

Samenvatting Met behulp van de uittrekselbank en York notes.

Two boys meet on the beach of a lagoon. One of them, called Ralph, is handsome, the other one, called Piggy, is fat and wears thick glasses. From their conversation it becomes clear that they belong to a group of children who were being transported somewhere after an atomic bomb had fallen on England. But their plane was attacked, and it had dropped the boys before it crashed. Piggy thinks that there are other boys alive and he wants to organise them. The two boys find a conch shell and Piggy suggests that Ralph should blow on it to summon the other boys to come to a meeting. They are surprised at the loudness of the sound. Soon boys begin to answer Ralph's call. Piggy immediately begins to ask for names and tries to...