Dette er en liten greie om Fluenes herre, (lord of the Flies).

Essay by Finken May 2004

download word file, 5 pages 0.0

Downloaded 18 times

Finn Magnus 9B4

Tittel: Fluenes Herre

Forfatter: William Golding

Utgitt: 1954 (1999)

Forlag: Gyldendal

Sammendrag

Boken handler om en gjeng gutter fra England som blir strandet på en øde øy. De fleste kjenner ikke hverandre, men det er noen som går i samme kor.

Når de kommer på øya finner Ralph en konkylie og han blåser i den. Alle guttene kommer til han og han blir valgt til leder. Dette liker ikke Jack som er lederen til korguttene. De bestemmer at de må lage et stort bål på toppen av fjellet, men ingen har fyrstikker. For å lage et bål må de bruke brillene til Gisgis. Dette bålet ender ikke godt. de greier ikke å kontrollere bålet, og det sprer seg ned hele fjellsiden til de tørre trærne. En gutt forsvinner etter dette.

De neste dagene har de mange møter og de bestemmer seg for å bygge løvhytter. Dette starter bra, men nesten alle går for å bade, og bare Ralph, Gisgis og Simon hjelper til.

Jack er misunnelig på Ralph, fordi han vil være leder. Jack mener at de burde gå på jakt, og han får korguttene til å fange en gris med ham. Denne bruker han for å omvende alle guttene. Han holder en stor fest på den andre siden av øya og alle guttene bortsett fra Ralph, Gisgis , Samogeric og Simon drar på festen og blir der.

PÅ denne festen dukker Simon opp, fordi han har vært i skogen hele dagen. Han har funnet ut hva monsteret er, men når han kommer dit blir han drept av alle guttene som er blitt ville.

Den neste dagen har de også en stor fest, og her kommer Ralph, Gisgis og tvillingene Samogeric. De ville guttene har satt en stor stein på toppen av bakken,